Välkommen till en utställning av barn och ungas konstverk på torsdag den 24 oktober klockan 16.00-19.00 på Sevedsgatan 4, i Limpos ateljé.

Konstverken har formats i Limpos skaparverkstad på torsdagskvällarna sedan den 29 augusti. Under skapartillfällena har man fått lära sig olika teckningsövningar, graffitistilar, både bokstäver och figurer samt lära sig spraytekniken. Barn och unga har kunnat komma vid ett enstaka tillfällen för att testa konstformen eller återkomma varje vecka.

På plats kommer kursdeltagarna med sina familjer att vara samt grannar och vänner.

Limpo är graffitikonstnär som har målat graffiti i 20 år. Sedan fem år tillbaka bor och verkar han på Seved. Dagligen har Limpo mött barn och unga på Seved som har visat intresse till konstformen och som uttryckt intresse att lära sig måla på riktigt. Nu är det dags för dem att ställa ut!

 

All material har funnits i ateljén och verkstaden har varit öppen för alla barn och unga upp till 19 år och det har varit gratis.

Kontakt: LIMPO, Fabio da Rocha; graffitikonstnär 0738-71 34 73

Öppen skaparverkstad med stöd från Malmö stad.